Asbest & afval

+32 (0) 479 871 008

IFATES

Uw aanspreekpunt voor

alle expertise

Asbest? Wij helpen u graag verder!

 

Vlaanderen asbest veilig tegen 2040

 

Sinds 1998 en 2001 is het volledig verbod op de productie en toepassing van asbest ingevoerd. Ondanks de invoering van deze wetgeving zijn er naar schatting in Vlaanderen nog ongeveer 2,09 miljoen ton asbesthoudende materialen. Deze kan je terugvinden in onze woningen, bedrijven, scholen en openbare gebouwen.

 

Met een asbest veilig Vlaanderen tegen 2040 streeft men naar een versnelling in de afbouw van alle asbesthoudende materialen binnen het Vlaamse Gewest. Hierbij wordt steeds met een zeer streng oog gestreefd naar het gecontroleerd en veilig ontmantelen en verwijderen van asbesthoudende materialen.

Onze service

ASBESTINVENTARIS en SLOOPINVENTARIS

 

Waarom moet ik een asbestinventaris laten opstellen?

 

Volgens het K.B. 16/03/2006 is de werkgever verplicht om een inventaris te maken van al het asbest en alle asbesthoudend materiaal in alle delen van de gebouwen (met inbegrip van de eventuele gemeenschappelijke delen) en in arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats.

 

Vervolgens de aanvang van de werkzaamheden, die asbestverwijderingswerken, sloopwerkzaamheden, of andere werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest kunnen inhouden, vult de werkgever die tevens opdrachtgever voor deze werkzaamheden is, de bedoelde inventaris aan met gegevens over de aanwezigheid van asbest en asbesthoudend materiaal in de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.

 

Een particulier is niet verplicht een asbestinventaris op te stellen voor zijn huis en ook niet voor de verhuur of verkoop van een woning. Deze persoon kan natuurlijk wel op veilig spelen en een asbestinventaris laten opstellen om na te gaan of er al dan niet asbest aanwezig is in zijn woning

 

 

 

Waarom moet ik een sloopinventaris laten opstellen?

 

Elke bouwheer in Vlaanderen is sinds 2009 verplicht om een inventaris op te maken van gebouwen met een volume van 1000 m³ of meer. Deze regelt geldt echter enkel indien de gebouwen geen residentiële functie hebben. Alvorens de aanvang van de sloopwerkzaamheden moet de inventaris opgesteld worden door een deskundige.

 

De sloopinventaris omvat minimaal een lijst van alle verwachte gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met:

 

- benaming

- EURAL-code

- vermoedelijke tonnages en/of volumes

- locatie binnen het gebouw

- verschijningsvorm

 

Op deze manier wordt een duidelijk beeld geschetst van alle materialen, waardoor de kans op contaminatie van gevaarlijke afvalstoffen beperkt wordt. Niet gevaarlijke materialen die omwille van milieuhygiënische of bouwtechnische redenen niet thuishoren in de steenachtige fractie kunnen apart ingezameld worden. Selectief slopen leidt tot minder restafval en dus tot lagere stort- of verwerkingskosten.

 

 

 

 

 

 

ADVIES, BEHEER en BEGELEIDING

 

Ik heb asbest gevonden. Wat nu?

 

Door de zeer strenge en veelzijdige wetgeving is het niet onmiddellijk evident om te weten hoe U moet reageren bij het ontdekken van asbest in uw woning. Daarvoor bieden wij aan U al het advies en begeleiding die U nodig zal hebben.

 

Onze specialisten helpen U met alle vragen, zoals: Moet het onmiddelijk verwijdert worden? Wat zal mij dit kosten? Hoe ongezond is dit voor mij en mijn omgeving?

 

OPLEIDINGEN

 

Asbest eenvoudige handelingen

 

Verdere info volgt.

Afval

Afval is hedendaags niet meer wat het vroeger is geweest. Met recyclage als primair streefdoel doen wij al het mogelijke voor u en uw bedrijf om aan het begrip afval een nieuw leven te geven. Wij begeleiden u in het inperken van onnodig afval en het optimaliseren van afval als een nuttig grondstof.

 

Soorten afval

 

  • bouw- en sloopafval
  • gevaarlijk en chemisch afval
  • glas
  • grofvuil
  • hout
  • puin
  • papier en karton
  • restafval
  • vertrouwelijk papier
  • Overige soorten afval