Milieu

+32 (0) 479 871 008

IFATES

Uw aanspreekpunt voor

alle expertise

Onze service

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 

Bij het opstarten van een onderneming dient u na te gaan welke mogelijke risico's uw bedrijf kan veroorzaken m.b.t. het milieu. Activiteiten die hinderlijk zijn voor de mens en milieu moeten wettelijk gemeldt en beperkt worden.

Milieu

 

Wij begeleiden uw bedrijf van A tot Z in alles wat met milieu te maken heeft.

MILIEUCOÖRDINATIE

 

Klasse 1 ondernemeningen in Vlaanderen zijn verplicht om een interne of externe milieucoördinator aan te stellen. De omvang en de aard van de vergunde activiteiten en installaties bepalen of deze dient te beschikken over een typa A of B erkenning.

 

Coördinatie tot:

 • de naleving van de milieuwetgeving
 • toepassing milieuvriendelijke productiemethodes en producten
 • afvalregister
 • meldingsplicht
 • integraal milieujaarverslag
 • afvaldossiers
 • ...

 

 

 

MILIEUADVIES

 

Wij helpen u graag verder met alle vragen omtrent:

 • afvalbeheer
 • milieuwetgeving
 • milieumeldingen
 • energieaudits
 • energiebeheer
 • communicatie met de overheid
 • vervoer, opslag en behandeling van gevaarlijk goederen

 

MILIEUAUDIT

 

Een audit geeft een objectieve basis voor verdere planning en acties. Deze houdt een systematische doorlichting van uw onderneming in op vlak van milieuprestaties, milieuvergunningstoestand of milieupassief. Audits vinden plaats op basis van een wettelijke verplichting, een certificering of op vrijwillige basis.

 

 

Wat bieden wij u aan?

 • initiële en opvolgingsaudits
 • conformiteitsaudits
 • due diligence audits
 • interne audits
 • ondersteuning externe audits
 • decretale milieuaudits