Veiligheid

+32 (0) 479 871 008

IFATES

Uw aanspreekpunt voor

alle expertise

Veiligheid

 

Onze service

VEILIGHEID CHECKLIST AANNEMERS (VCA)

 

 • bijstand tijdens certificeringsaudit
 • opstellen veiligheidshandboek
 • begeleiden in het opstellen van procedures, documenten
 • geven van opleidingen veiligheid operationeel leidinggevenden
 • Uitvoeren van risico-analyses, veiligheidsaudits en werfinspecties

ONDERSTEUNING VAN INTERNE PREVENTIEDIENST

 

 • vervangen van preventieadviseur
 • begeleiden bij het invoeren van het dynamisch risicobeheersingsysteem
 • uitvoeren risico-analyse
 • uitwerken van noodprocedures
 • adviseren inzake werkposten, omgevingsfactoren, arbeidsmiddelen
 • adviseren inzake hygiëne, arbeidsplaatsen en sociale voorzieningen
 • adviseren inzake instructies
 • deelnemen aan ongevalonderzoeken
 • ondersteunen naar aanleiding van een bezoek van technische arbeidsinspectie

VEILIGHEIDSADVISEUR GEVAARLIJKE GOEDEREN

 

 • auditeren en advies verlenen
 • controle van bestaande procedures
 • opstellen van jaarraport, ongevallenrapport en procedures
 • begeleiden interne veiligheidsadviseur

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE TMB

 

 • opvolging van werven inzake veiligheid
 • opstellen van coördinatiehandboek, postinterventiedossier en veiligheids- en gezondheidsplan
 • coördinatie van de veiligheid tijdens het ontwerp
 • coördinatie van de veiligheid tijdens de verwezenlijking